Co vám akreditovaně zkalibrujeme v naší laboratoři.

V oboru Délky:

 • koncové měrky 0,5 - 100 mm
 • koncové měrky 125 - 500 mm
 • posuvná měřítka
 • posuvné hloubkoměry
 • výškoměry
 • zuboměry
 • mikrometry třmenové
 • mikrometrické odpichy
 • mikrometrické hloubkoměry
 • mikrometrické hlavice
 • nástavné kalibry pro mikrometry
 • pasametry
 • mikropasametry
 • dutinoměry
 • dutinoměry s číselníkovým úchylkoměrem
 • dutinoměry třídotykové
 • tloušťkoměry
 • tloušťkoměry pro mokrou vrstvu
 • tloušťkoměry pro suchou vrstvu
 • nástavné fólie pro tloušťkoměry
 • vnější a vnitřní hmatadla
 • úchylkoměry
 • svinovací metry
 • měřičská pásma
 • ocelová měřítka
 • odvalovací měřidla délky
 • laserové měřiče vzdálenost
 • nivelační latě
 • lupy s měřítkem
 • lístkové spároměry
 • spárové klínky
 • válečkové kalibry - trny
 • závitové kalibry
 • závitové kroužky
 • třmenové kalibry
 • válečkové měrky
 • drátky pro měření závitu
 • nástavné kroužky
 • rovinnost a přímost kontrolních ploch
 • kontrolní pravítka
 • nožová pravítka
 • měrky na svary
 • měřící přípravky a tvarová měřidla, délky/úhlu
 • radiusová měřidla
 • závitové měrky
 • délkoměry
 • měřící mikroskopy
 • profilprojektory

a mnoho dalšího.

 

V oboru rovinného úhlu:

 • úhelníky
 • nožové úhelníky
 • úhloměry
 • sklonoměry*
 • stavební vodováhy*
 • strojní vodováhy*

*- činnost prováděná mimo rozsah akreditace s plánovaným postupným zařazením pod akreditaci

V oboru momentu síly:

 • momentové klíče
 • momentové šroubováky
 • pneumatické a elektrické utahovačky
 • snímače momentu síly
 • násobiče momentu

 

 

 

V oboru času

 • mechanické stopky
 • digitální stopky
 • časovače a jiná měřidla času

 

 

 

 

 

V oboru tlaku

 • deformační tlakoměry
 • číslicové tlakoměry
 • převodníky tlaku s el. unif. výstupním signálem
 • pneuměříče
 • měřící řetězce tlaku

 

 

 

 

V oboru elektrických veličin:

 • multimetry
 • ohmmetry a megaohmmetry
 • zdroje
 • AC/DC voltmetry
 • AC/DC ampérmetry
 • klešťové ampérmetry
 • odporové dekády
 • revizní přístroje pro:

přechodový odpor

izolační odpor

unikající proudy

 

 

 

V oboru teploty

 • přímoukazující teploměry (-20 - 650)°C
 • měřící řetězce teploty (-20 - 650)°C
 • bezdotykové teploměry (25 - 500)°C
 • simulace signálů snímačů teploty J,K,T,R,S,B,N,E,L,U,C,PT100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Činnosti zajišťované prostřednictvím jiné akreditované laboratoře

 • hmotnost závaží
 • digitální a mechanické váhy
 • drsnoměry a etalony drsnosti
 • tvrdoměry
 • siloměry
 • alkoholtestry
 • luxmetry
 • refraktometry