Kalibrace měřidel

Kalibrační laboratoř provádí akreditované kalibrace v oborech délky, rovinného úhlu, času, tlaku, momentu síly, teploty a el. veličin. V případě přání zákazníka, jsme schopni zajistit prostřednictvím smluvní laboratoře akreditované kalibrace v ostatních oborech ve kterých není laboratoř akreditována.

 

  • Kalibrační laboratoř č. 2374 je akreditována podle ČSN EN ISO/IEC 17025 Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., rozsah akreditované činnosti je popsán v příloze osvědčení o akreditaci.
  • Činosti prováděné nad rozsah akreditace jsou prováděny taktéž v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17025.
  • Personál laboratoře má dlouholetou praxi v oblasti kalibrací a metrologie a vlastní příslušná osvědčení, která jsou prioritně od Českého metrologického institutu.
  • Příslušné referenční (hlavní) etalony naší laboratoře jsou navázány na státní etalony.

 

Naším cílem je poskytovat kalibrace na té nejvyšší úrovni s důrazem na bezchybně provedenou kalibraci dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025, bezpodmínečné dodržení sjednaných termínů a zkrácení doby kalibrace na technologicky nejnutnější dobu. Kalibrace jsou prováděny v plně klimatizovaných místnostech s postupy v souladu s normou ČSN EN ISO/IEC 17025 a s  požadavky dle ČSN EN ISO 9001:2001.