NOVÉ OSVĚDČENÍ O AKREDITACI

16.11.2020 13:22

Reakreditace podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Nový obor TEPLOTA (kalibrace indikačních a bezdotykových teploměrů)

Nový obor ELEKTRICKÉ VELIČINY (kalibrace multimetrů, klešťových přístrojů, zdrojů, revizních přístrojů, dekád, apod.)